מעטפת השירות הרפואי הייחודית, שירותים נלווים, תמונ

תקציר ביטוח תלמידים "24 שעות"

במסגרת חוק חינוך חובה תש"ת – 1949 מבוטחים כל התלמידים במדינת ישראל, כהגדרתם בחוק, בביטוח תלמידים.

הביטוח תקף 24 שעות ביממה, הכיסויים הביטוחיים בפוליסה זו הם במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות והינם:

1. פיצוי במקרה נכות מתאונה, פציעת תלמיד לרבות פגיעת שיניים.

2. כיסוי מוות, חו"ח, מתאונה.

3. פיצוי יומי במקרה תאונה שנגרמה לתלמיד ושבגינה הינו מאושפז או מרותק למיטתו.

4. החזר עבור הוצאות רפואיות אשר אינן מכוסות על פי חוק בריאות ביטוח ממלכתי או כל ביטוח אחר.

סכומי הביטוח ותנאי הביטוח נקבעו בחוק. לנוסח המלא >>

מעטפת ש ירות רפואית ייחודית המיועדת לילדים העוסקים בפעילות ספורטיבית. שירות חדשני הכולל טיפולים ע"י מומחים בתחום רפואת הספורט, בזמינות מיידית, ללא תשלום  וללא השתתפות עצמית וזאת מתוך ראיית הילדים כספורטאים לכל עניין ודבר.